Bố mẹ phải hầu tòa vì đặt tên con 'không đủ nữ tính'

Video
Sắc lệnh của Tổng thống Italia được ban hành vào năm 2000, tên của một đứa trẻ phải có sự tương đồng với giới tính của chúng.