Bóc mẽ nhãn lồng Hưng Yên 'giả' hoành hành khắp Hà Nội

Video
Loại nhãn quả to, vỏ mỏng, cùi giày, ăn vào có vị ngọt hắc nhưng không có mùi thơm, giá 'siêu rẻ' được cho là nhãn lồng Hưng Yên, đang bán tràn lan tại Hà Nội thực sự có nguồn gốc từ đâu?
Xem thêm