Bọc răng sứ có đẹp vĩnh viễn như quảng cáo?

Video
Không có gì là mãi mãi, răng sứ cũng vậy. Đừng mê mải đi mài răng làm răng sứ mà khổ đấy nhé...