Bới bùn mót lúa sau trận lũ quét ở Trạm Tấu

Video
24 ha lúa của người dân xã Hát Lừu (Trạm Tấu, Yên Bái) bị lũ quét vùi lấp. Khi nước rút, người dân vạch bùn mót từng nhánh lúa.