Bơi xuồng hái bông điên điển mùa lũ ở Đồng Tháp Mười

Video
Mùa nước nổi, người dân Long An bơi xuồng dọc bờ sông hái 5-6 kg bông điên điển, kiếm 150.000-170.000 đồng mỗi ngày.

VIDEO MỚI NHẤT