Bom chùm do Mỹ cung cấp rơi xuống Yemen

Video
Đoạn video cho thấy vũ khí được cho là những quả bom chùm do Mỹ cung cấp, được liên minh do Arab Saudi dẫn đầu thả xuống tỉnh Saada, Yemen.

VIDEO MỚI NHẤT