Bom nhiệt hạch tàn khốc như thế nào?

Video
Bom nhiệt hạch (bom H), mà Triều Tiên vừa tuyên bố thử nghiệm thành công, được Liên Xô thử nghiệm từ 1953. Nó có thể gây bỏng chết người ở cách xa 100 km.