Bốn con rắn hổ mang 'khủng' ở miền Tây

Video
Dài 4,2 m, nặng khoảng 26 kg, bốn con rắn được trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang) chăm sóc phục vụ việc lấy nọc nghiên cứu.