Bóng đen bí ẩn trên Mặt Trăng

Video
Hình ảnh bóng đen giống như một người đang di chuyển trên bề mặt Mặt Trăng được phát hiện qua bản đồ Google Earth.