Bóng 'khủng' giá nghìn USD được thả lên trời Sài Gòn mỗi ngày

Video
Mỗi quả bóng thám không có trị giá khoảng 1.000 USD sẽ được thả lên trời để thu thập dữ liệu thời tiết từ trên cao.