Book chỗ đậu xe và thanh toán phí qua điện thoại ở TP. HCM

Video
Ngày 21/10, TP HCM thực hiện thí điểm ứng dụng My Parking để tài xế tìm chỗ đậu xe, thanh toán phí qua điện thoại.