DMCA.com Protection Status

Bụi mịn PM 2.5 - Sát thủ vô hình của con người

Video
Bụi siêu mịn PM 2.5 là yếu tố chính trong tình trạng ô nhiễm môi trường Việt Nam hiện nay, có kích thước siêu nhỏ dễ dàng xâm nhập vào cơ thể.