Bùng nổ việc mang thai hộ cho người Trung Quốc

Video
Trong thời gian qua, việc mang thai hộ cho người Trung Quốc tại Mỹ đã có nhiều dấu hiệu bùng nổ.