DMCA.com Protection Status

Bưởi Diễn bonsai xuống phố chờ Tết

Video
Gần 100 cây bưởi Diễn bonsai, nhiều kích cỡ được nhà vườn bán trên phố Lạc Long Quân khoảng 15 ngày nay, phục vụ khách hàng chơi Tết sớm