Bưởi hồ lô giá tiền triệu chơi Tết

Video
Quả bưởi được tạo hình từ lúc trái còn nhỏ, sau nửa năm phát triển theo khuôn hình hồ lô, giá bán từ 2 đến 4 triệu đồng/cây.