Bút chì có thể trồng cây bằng cách cắm xuống đất

Video
Hạt giống được gắn vào phần cuối của bút chì, chỉ cần cắm phần cuối bút xuống đất và tưới nước, hạt giống sẽ nảy mầm chỉ sau một tuần.