Cá độ mùa World Cup: Công an vạch trần nhiều thủ đoạn tinh vi

Video
Chỉ vì trái bóng tròn mà nhiều người tan cửa nát nhà khi rơi vào mê cung cá độ; các hoạt động phạm tội này phát triển mạnh qua mạng internet với những thủ đoạn hết sức tinh vi.