Cá kho làng Vũ Đại giá 1,5 triệu mỗi niêu

Video
Những ngày cận Tết, bà Trần Thị Thìn, ở huyện Lý Nhân kho hơn 500 niêu cá phục vụ thị trường, mỗi phần có giá 1,2 đến 1,5 triệu đồng.