Cá Koi tung tăng bơi ở khu thí điểm công nghệ Nhật Bản tại hồ Tây

Video
Thả cùng một ngày trong khu vực thí điểm công nghệ Nhật Bản, nhưng một vài con cá Koi chết trên sông Tô Lịch, trong khi cá ở hồ Tây lại sống khỏe.