Cả làng bỏ ăn, khóc thương cá sấu 130 tuổi chết già

Video
"Vị thần bảo hộ" cá sấu 130 tuổi qua đời vào ngày 8/1, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người dân làng Bawa Mohtara, Ấn Độ.
Xem thêm