Cá mập đớp chặt thợ lặn, dù bị xẻ thịt vẫn không rời

Video
Vì con cá mập quyết không chịu nhả ra, nhóm bạn của thợ lặn phải dùng dao để xử lý.

VIDEO MỚI NHẤT