Cá mập trắng lao đầu vào lồng sắt tấn công người và cái kết bi thảm

Video
Lao đầu vào lồng sắt định tấn công thợ lặn nhưng cuối cùng con cá mập trắng bỏ mạng vì bị mắc kẹt.