Cả nhà chơi khăm, nạn nhân tưởng mình đã chết

Video
Anh chàng tưởng mình đã chết khi mọi người liên tục cầu nguyện và không hề nghe hay nhìn thấy anh ta đang gào thét.
Xem thêm