Cá sấu cướp xác linh dương từ vuốt kền kền

Video
Dù áp đảo về số lượng, kền kền vẫn phải nhường mồi cho cá sấu, sinh vật có thể ngửi thấy mùi xác thối từ cách xa vài trăm mét.