Cá sấu khổng lồ lao như tàu ngầm đến cướp cá của người câu

Video
Đó là con cá sấu lớn nhất dưới sông lúc đó, theo người câu cá.

VIDEO MỚI NHẤT