Cá sấu khổng lồ lao như tàu ngầm đến cướp cá của người câu

Video
Đó là con cá sấu lớn nhất dưới sông lúc đó, theo người câu cá.