Các bước kiểm tra nồng độ cồn không lây lan virus corona

Video
Mỗi người kiểm tra nồng độ cồn theo phương pháp định lượng sẽ thổi bằng một ống riêng không gây lây lan virus corona và các bệnh truyền nhiễm.