DMCA.com Protection Status

Các hãng chi bao nhiêu triệu USD mỗi năm để bảo vệ các CEO của mình?

Video
Chi phí bảo vệ cho Mark Zuckerberg năm ngoái là 7,3 triệu USD, trong khi ngân sách an ninh cho Jeff Bezos năm 2016 là 1,6 triệu USD.

VIDEO MỚI NHẤT