Các hiện vật của Nhà thờ Đức Bà Paris ra sao sau vụ hỏa hoạn?

Video
Phát biểu sau vụ hỏa hoạn tại Nhà thờ Đức Bà Paris, người phát ngôn của nhà thờ cho biết hầu hết các hiện vật có giá trị ở đây đã được di dời tới nơi an toàn.
Xem thêm