Các hòn đảo ‘tử thần’ trên thế giới, thách thức người gan dạ nhất

Video
Những hòn đảo này thường trực những mối nguy, sẵn sàng cướp đi sinh mạng của con người bất kì lúc nào.