Các phiên bản ít biết của súng AK-47 huyền thoại

Video
Ngoài các phiên bản phổ biến như AK-74, AKM..., súng AK-47 còn có những phiên bản sau ít được biết hơn.
Xem thêm