Cách bắt cá độc đáo của ngư dân

Video
Người đàn ông trên thuyền ném gói thuốc nổ xuống nước và phát nổ khiến hàng nghìn con cá sợ hãi nhảy lên thuyền. Đây được xem là cách đánh bắt lạ kỳ mà hiệu quả nhưng cách đánh bắt này sẽ làm ảnh hưởng tới hệ sinh thái và môi trường biển. Clip được ghi ở Lebano - nơi cấm đánh bắt thủy sản bằng thuốc nổ