Cách bày mâm ngũ quả ba miền

Video
Mỗi miền có cách bày trí cho tết khác nhau vì vậy mâm ngũ quả mỗi miền sẽ có đặc trưng riêng về số lượng và loại quả. Cách bày mâm ngũ quả ba miền được hướng dẫn chi tiết.
Xem thêm