Cách điều trị người nhiễm virus corona

Video
Các trường hợp nhiễm virus nCoV tại Việt Nam được điều trị các triệu chứng, đảm bảo dinh dưỡng và theo dõi diễn biến hô hấp.