Cách hít thở giúp cá rồng Amazon sống sót khi thiếu oxy

Video
Cá rồng Amazon hay còn gọi hải tượng long có cơ quan giống phổi cho phép chúng phát triển tốt trong môi trường thiếu dưỡng khí.