Cách kiểm soát hiệu quả cơn thèm ăn

Video
Bạn nên chia bữa ăn trong nhiều đĩa nhỏ, không cầm thiết bị điện tử lúc ăn... theo Bright Side.