Cách người Đức nhường đường xe cứu hỏa

Video
Cả nghìn xe hơi trên đường cao tốc tự động dạt vào hai bên lề đường nhường khoảng trống cho xe cứu hỏa tiếp cận chiếc xe bị cháy.
Xem thêm