Cách người Sóc Trăng biến đường cát thành đường phèn

Video
100kg đường cát nấu với 20 lít nước trong vòng 15 phút, sau đó sấy trong vòng 7 ngày để kết tinh thành đường phèn.

VIDEO MỚI NHẤT