Cách tính tiền lương làm thêm giờ dịp 30/4 và 1/5

Video
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có hướng dẫn cụ thể việc tính tiền lương làm thêm giờ vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5.