Cách xử lý để có nước sạch sau lũ lụt

Video
Sau lũ lụt, người dân cần thực hiện 3 bước xử lý giếng khơi gồm thau rửa, làm trong và khử trùng trước khi sử dụng.