Cam rụng thành 'suối'

Video
Khoảng 9.000 tấn cam vào mùa thu hoạch bị rụng chất đống kéo dài tại hai huyện Bắc Quang và Quang Bình do ảnh hưởng của thời tiết xấu dịp Tết.