Camera ghi cảnh nam thanh niên trộm 2 laptop dễ dàng

Video
Đột nhập vào một văn phòng, tên trộm ung dung lấy đi hai chiếc laptop dễ như trở bàn tay và ra xe tẩu thoát.