Camera ghi hình thanh niên cầm kiếm cướp ngân hàng

Video
Gã thanh niên che kín mặt, cầm hai con dao và thanh kiếm 50 cm xông vào ngân hàng ở Lào Cai, khống chế nữ nhân viên yêu cầu đưa tiền.