Camera nhận diện xe trên đường phố 'made in Việt Nam'

Video
Camera có thể mã hóa các hình ảnh thu được thành dữ liệu chuyển về máy tính, giúp cơ quan chức năng kiểm soát giao thông.