Căn bệnh nguy hiểm khiến trẻ có khuôn mặt hình mỏ chim

Video
Pierre Robin - một hội chứng bẩm sinh khiến trẻ sinh ra đã có khuôn mặt bất thường với hàm dưới thụt hẳn vào bên trong.
Xem thêm