Cận cảnh buồng chuối 350 nải ở Hà Tĩnh

Video
Một cây chuối ở Hà Tĩnh trổ hơn 350 nải chuối trong một buồng và đang còn tiếp tục ra quả.