Cận cảnh cây cao nhất thế giới, gấp đôi tượng Nữ thần Tự do

Video
Hyperion ở Bắc California (Mỹ) là cây cao nhất trong số 3 triệu cây trên Trái Đất với chiều cao là 115,92 mét, gần gấp đôi tượng Nữ thần Tự do.