Cận cảnh chim chết la liệt sau mưa đá

Video
Trận mưa trút xuống những cục băng nặng tới 40 - 50 gram khiến hơn 1.000 con chim tại một khu bảo tồn ở miền bắc Ấn Độ bị giết.
Xem thêm