Cận cảnh công nghệ ấp gà con tự động

Video
Cận cảnh quy trình ấp nở ra những chú gà con ở quy mô công nghiệp, cách người ta đối xử với những chú gà con chẳng khác gì với đồ vật.
Xem thêm