Cận cảnh di vật trong hang núi lửa có xương người tiền sử ở Việt Nam

Video
Hố thăm dò phát hiện di cốt 10 người được chôn, trong đó có ba di cốt hoàn chỉnh gồm hai người lớn, một trẻ em 4 tuổi.

VIDEO MỚI NHẤT