Cận cảnh đôi tay robot được điều khiển bằng suy nghĩ của người

Video
Các nhà khoa học đã thử nghiệm đôi tay robot được điều khiển bằng suy nghĩ của người khuyết tật, chúng có thể tạo ra chuyển động như những đôi tay bình thường.